Month: January 2023

Kalastusluvat Suomessa

Kalastusluvat Suomessa

Suomessa kalastaminen on pitkälti luvanvaraista toimintaa, jonka tarkoituksena on pitää kalakannat elinvoimaisina ja välttää liikakalastusta. Lupia on eri tyyppisiä erilaisiin tarkoituksiin ja osaan kalastusta ei tarvita lupia lainkaan.

Luvanvarainen kalastus

Suomessa on käytössä muutamia erilaisia kalastuslupia. Lupiin liittyy kalastonhoitomaksu, joka maksetaan vähintään vuosittain. Tämä Metsähallitukselle menevä raha käytetään kalavesien hoitoon.

Jos olet kiinnostuneempi virtuaalisesta kalastuksesta vaikkapa Big Bass Bonanzan parissa, kannattaa sinun etsiä joltakin nettikasinolta no deposit bonus ja lähteä pelaamaan!

Vapalupa

Vapaluvan haltija voi kalastaa uistimella, perholla, pilkkimällä tai onkimalla – riippuen lupa-alueen omista ehdoista. Metsähallituksen hallinnoimilla vesialueilla on paljon erilaisia kalastuspaikkoja, aina laajoista vesistökokonaisuuksista yksittäisiin jokiin ja järviin. Hankkimalla alueelle voimassa olevan vapaluvan voit kalastaa siellä luvan sanelemia välineitä käyttäen ja kalakiintiötä noudattaen. Luvat vaihtelevat kolmen tunnin lyhyestä passista aina koko kauden lupaan asti.

Pyydyslupa

Suomen valtion vesialueista osa on niin sanottuja pyydyslupa-alueita, joille kalastajat voivat erikseen hankkia lupia Metsähallitukselta. Näillä alueilla sallittuihin kalastusmenetelmiin kuuluvat verkot, katiskat, syöttikoukut, rysät, mertapyydykset, pitkäsiimat, atraimet, harppuunat ja jouset. Pyydysluvat myönnetään vain virkistyskalastusta varten – kaupalliset luvat on hankittava erikseen, mikä lisää myös harrastelijoiden turvallisuutta. Pyydyslupa on voimassa yhden kalenterivuoden ja se on aina vene- tai pyyntikuntakohtainen.

Ravustuslupa

Metsähallitus tarjoaa luvanhaltijoille mahdollisuuden nauttia ravustuksesta eri vesistöissä ympäri Suomea. Monilla alueilla esiintyy sekä kotoperäisiä jokirapuja että amerikkalaisia täplärapuja ja ravustajien on tärkeää tunnistaa näiden kahden lajin erot tautien leviämisen estämiseksi. Lupakustannukset riippuvat siitä, kuinka monelle merralle tai muulle pyydykselle lupaa haetaan. Kaikkiin vesistöihin ei myönnetä ravustuslupia, jos niiden rapukanta on heikko. Kohteisiin ja ravustajiin sovelletaan myös aina tiettyä mertakiintiötä.

Miksi kalastuslupia tarvitaan?

Kalastusluvat ovat tärkeä tapa suojella ja ylläpitää kalakantoja. Luvissa määritetyt saaliskiintiöt varmistavat sen, että vesistössä on aina riittävästi kaloja. Liikakalastus voi pahimmillaan johtaa biologisen monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuuksien vähenemiseen sekä kalastuksesta riippuvaisten elinkeinojen vahingoittumiseen. Kalastusluvista on siis paljon hyötyä sekä kalakantojen suojelemisessa että kalastuksesta elantonsa saavien henkilöiden kestävän toiminnan mahdollistamisessa.

Mitkä kalastustavat eivät vaadi lupaa?

Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus ovat kolme laissa määriteltyä kalastusmuotoa, jotka eivät edellytä lupaa. Ne ovat niin sanottuja yleiskalastusoikeuksia. Nämä oikeudet sallivat vain yhden vavan käytön; useammalla vavalla kalastavan 18–64-vuotiaan henkilön on maksettava kalastonhoitomaksu ja hankittava kalastuslupa.

On kuitenkin huomattava, että tietyillä alueilla kalastus on näilläkin tavoilla kielletty ilman erillistä lupaa. Näitä ovat esimerkiksi vaelluskalavesistöjen kosket ja virrat sekä muut vesistöt, joissa kalastus on jonkin säädöksen nojalla erityisesti kielletty.

Kalasta vastuullisesti

Vastuullinen kalastus tarkoittaa ympäristöä, muita kalastajia ja kalakantoja kunnioittavaa toimintaa. Muista aina hankkia asianmukaiset luvat silloin, kun niille on tarvetta ja noudattaa eri kalastustapoihin liittyviä sääntöjä ja ohjeita. Näin toimimalla autat varmistamaan, että kalastus voi jatkua maassamme tulevaisuudessakin.

Kalastuspelit Bitcoin-nettikasinoilla

Kaikkeen kalastukseen ei tarvita lupia

Olisitko kiinnostunut kalastamisen aloittamisesta, mutta epäröit lupien hankkimisen suhteen? Hyviä uutisia – onkiminen, pilkkiminen ja silakkalitkalla kalastus ovat yleisiä kalastusoikeuksia, jotka eivät kaikissa tapauksissa vaadi lupaa. Tässä kirjoituksessa kerromme sinulle, mitkä ovat laissa säädetyt oikeutesi näiden kolmen kalastustavan osalta.

Kolme tapaa kalastaa vapaasti

Kalastus on monissa tapauksissa luvanvaraista. Sitä rajoitetaan yksinkertaisesti kalakantojen suojelemiseksi ja lupamaksuilla rahoitetaan Metsähallituksen tekemää, muun muassa kalavesien hoitoon liittyvää tärkeää työtä. On kuitenkin olemassa muutama kalastustapa, jotka eivät vaadi erityistä lupaa. Kuka tahansa voi siis tietyin ehdoin nauttia kalastamisen iloista.

Jos olet kiinnostunut oppimaan kalastuksesta lisää netin kautta, voi VPN-yhteyden hankkiminen olla fiksu ratkaisu. Tutustu rajattomaan ja turvalliseen surffailuun täällä: https://vpnsuomi.net/

Mikä katsotaan onkimiseksi?

Kalastuslain mukaan onkiminen on kalastusta ilman viehettä ja heittoon soveltuvaa kelaa, yhdellä vavalla ja koukulla. Käytännössä siis esimerkiksi monen lapsena harrastama mato-onkiminen on tällaista kalastusta. Laissa todetaan myös, että yleiset kalastusoikeudet oikeuttavat käyttämään vain yhtä vapaa. Useampaa vapaa käyttääksesi sinun on maksettava kalastonhoitomaksu ja hankittava lupa vedenomistajalta, jos olet 18-64-vuotias.

Pilkkiä saa kuka vain

Pilkkiminen on talvista kalastusta, jossa järven tai muun vesistön jäähän on porattu reikä kalojen narraamista varten. Lupaa ei tarvita yhdellä lyhyellä vavalla ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä tapahtuvaan kalastukseen. Pilkkimiseen pätee sama sääntö kuin onkimiseenkin, eli useampaa vapaa käytettäessä lupa on hankittava.

Silakkalitkausta saa harrastaa ilman kalastuslupaa

Silakan litkaukseen sovelletaan samoja sääntöjä ja lupakäytäntöjä kuin onkimiseen ja pilkkimiseenkin; yhdellä litkalla tapahtuvaan kalastukseen ei tarvita erillistä lupaa. Silakkalitka (entiseltä nimeltään mutterionki) koostuu siimasta, jonka toiseen päähän on kiinnitetty paino. Siimaan kiinnitetään koukullisia sivutapseja, esimerkiksi viisi kappaletta. Hämmästyttävää on, että näitä koukkuja käytettäessä ei tarvita syöttiä: silakat pureutuvat suoraan koukkuihin.

Missä ei saa kalastaa?

On olemassa joitakin vesialueita, joissa kalastaminen on automaattisesti kielletty tai se on jonkin erityisen syyn nojalla rajoitettua. Yleensä kyse on ympäristön ja kalakantojen suojeluun liittyvistä seikoista. Näissä paikoissa ei saa siis edes mato-onkia ilman lupaa:

  • vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla
  • vesialueilla, joissa kalastus on erikseen kielletty johonkin määräykseen tai säädökseen nojaten
  • erityisillä vesialueilla, joissa ELY-keskus on kieltänyt kalastuksen

Satunnaiselle kalastajalle löytyy vaihtoehtoja

Onkiminen, pilkkiminen ja silakkalitkalla kalastaminen ovat hauskoja tapoja viettää aikaa ulkoilmassa ja saada samalla aitoa lähiruokaa tuoreena pöytään. Satunnainen tai aloitteleva kalastaja voi hyvin saada tyydytyksen näillä kalastustavoilla, eikä luvan hankkimisesta tai siitä maksamisesta tarvitse kantaa huolta. Pidä kuitenkin mielessä, että kalastukseen käytettävien välineiden tulee olla tietynlaiset ja yksi henkilö saa käyttää vain yhtä vapaa. Huomioi myös erityisalueet, joilla kalastus on kiellettyä. Näiden tietojen myötä toivotamme sinulle hyvää kalaonnea!