Kalastamisen taito

Hyvä kalastaja valitsee saaliskalansa ensin, sillä se määrittää millaisia välineitä käytetään, millainen kalapaikka valitaan, mihin vuorokaudenaikaan pyydetään ja millaisia syöttejä ja kalastustyyliä käytetään. Eri vuodenaikoina kalat syövät erilaisia pyydyksiä. Kalat uivat eri syvyyksissä veden lämpötilasta riippuen. Erilaisille kaloille voi olla hyvinkin erilaiset kalastustyylit ja –välineet. Esimerkiksi perhokalastuksessa perhot matkivat taitavasti pikkukaloja tai hyönteisiä – joita kalat luonnostaan syövät – ja niiden liikkeitä. Tunne saaliskalasi, se on kalastajalle suuri etu!

Miten valitaan oikea kalastusväline ja -paikka?

Eri kaloille on siis erilaiset kalastusvälineet: pienemmille kaloille tarkoitetut vavat ovat joustavampia kuin isojen kalojen kalastamiseen tarkoitetut jäykemmät vavat. Jokaiseen kalastustyyliin, esimerkiksi heittokalastukseen, perhokalastukseen, uistelukalastukseen tai pilkkimiseen, liittyy omat temppunsa. Perhokalastuksessa perhoja voi opetella sitomaan itse, jolloin on mahdollista muokata perhojaan tilanteen ja omien tarpeiden mukaan.

Pilkkimisessä on tärkeää kairata tarpeeksi suuri aukko pyydystettävää kalaa varten. Normaalisti se on noin viisi tuumaa halkaisijaltaan. Pilkkimiseen pätee suurimmilta osin samat säännöt kuin kesäkalastuksessa, esimerkiksi oikean syvyyden määrittäminen. Toki kalastusvälineet ovat kooltaan suorastaan miniatyyria verrattuna normaaleihin kalastusvälineisiin.

Jalokalojen, kuten lohen, taimenen tai harjuksen kalastus painotetaan kesäisin yleensä iltaan tai yöhön, sillä silloin ne ovat aktiivisimmillaan ja etsivät ruokaa. Jokikalastuksessa 20 metrin jokipätkään kannattaa paikasta riippuen käyttää aikaa noin 1,5 – 2 tuntia. Tauon jälkeen kala voikin yhtäkkiä alkaa syömään. Joella kalastaessa kalastus painottuu kivien taakse, jossa kalat yleensä oleskelevat. Hyvä kalastaja ottaa myös huomioon alamitat ja rauhoitusajat, jotta ylikalastukselta vältytään ja kalat saavat kasvaa ja kutea rauhassa.

Jos kala ei syö, kannattaa kokeilla eri kalastussyvyyksiä pohjassa, keskivaiheilla tai pinnan tuntumassa. Myös kalastustyyliä ja –paikkaa voi vaihtaa. On tärkeää ymmärtää kalan luonnollista käyttäytymistä ja liikkeitä, jotta kalastustyyliä osaa vaihtaa kulloisenkin tilanteen mukaiseksi. Uudessa paikassa kalastaminen voi vaatia monenkin erilaisen tyylin kokeilemista. Vankasta osaamisestakaan huolimatta kala ei vain aina syö. Kärsivällisyys on huomattavan suuri osa kalastamista.

Viisi pahinta virhettä

  • Jokeen ryntääminen. Kalat saattavat olla aivan jalkojesi juuressa ja astelemalla suoraan veteen säikäytät ne pois.
  • Liian ohuet siimat saaliskalaan nähden.
  • Kärsimättömyys ja luovuttaminen.
  • Huonosti valittu kalapaikka.
  • Jatkuva vieheen vaihtaminen: ennen vieheen vaihtamista on suositeltavaa kokeilla kalastustyylin vaihtamista.